Hệ thống xử lý nước thải của ngành dệt ra sao

Do tính chất của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong tiến trình nhuộm vì thế nước thải thường có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến xử lý của một số trong những Doanh Nghiệp điều tra khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như thể công trình xây dựng đơn vị chức năng đầu tiên của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. phần nhiều những khối hệ thống xử lý được điều tra khảo sát đều không còn quy trình khử trùng trước lúc thải ra nguồn tiếp nhận do đó chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần nhiều đều vượt tiêu chuẩn được cho phép.

>> http://sieuthimaybom.vn/bom-tsurumi-series-ktz/381

Tùy thuộc vào vị trí của các nhà máy nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ tiên tiến xử lý vận dụng thay đổi để đáp ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ thường được vận dụng đối với những xí nghiệp sản xuất này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, mặc dù thế hầu nước thải sau xử lý hết đều không đạt được tiêu chuẩn của KCN.

đối với các xí nghiệp sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những xí nghiệp sản xuất nằm phía bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn việt nam TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để đã có được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ tiên tiến xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối phổ biến đang được áp dụng tại phần đông tại các nhà máy sản xuất dệt may.

>> http://sieuthimaybom.vn/chi-tiet/catalogue-bom-nuoc-thai-tsurumi/232/1231.html

công nghệ xử lý nước thải phù hợp ý kiến đề xuất

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều cách thức không giống nhau, mỗi phương pháp đạt một kết quả nhất định riêng với một vài chất độc hại tương xứng. công nghệ tiên tiến xử lý nước thải được áp dụng nhằm vô hiệu những thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

Nước thải dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao bởi vậy trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là công trình đơn vị chức năng trước tiên của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước khi qua những quy trình tiếp theo sau của khối hệ thống xử lý. đối với nguồn nhiên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester quá trình keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước công đoạn sinh học. giai đoạn này được thiết kế để vô hiệu SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. quá trình sinh học tiếp theo sau gồm có kỵ khí kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho kết quả cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được vận dụng và tiến trình sinh học hiếu khí được áp dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

quy trình sinh học nhằm mục đích vô hiệu những thành phần ô nhiễm và độc hại ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. quy trình xử lý bậc ba được áp dụng gồm có: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. quá trình xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để những chất ô nhiễm còn sót lại trong nước thải hay tái sử dụng.

riêng với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ xử lý Ngược lại với nhiên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là giai đoạn sinh học trước quá trình hoá lý. quy trình xử lý bậc ba tương tự như như trên với vận dụng quy trình tiến độ (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá sâu xa (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

>> http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-500l-lit-t300-2083

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) tiến trình keo tụ/tạo bông kết hợp sinh học hay Ngược lại để loại bỏ hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ tiến trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có chức năng xử lý.